Tanzania safari tour
Tanzania

Destination country

Tour departures
Arusha, Arusha

Departures/Returns

Tour duration
8 Days

Tour duration

Private Tour

Departs any day

Tour price
USD 3,890 PP

Tour price

Booking enquiries

Mount Kilimanjaro Climbing Tour

8 Days Mt. Kilimanjaro Climbing Tanzania Climbing Photos.